FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE

Prijavite se na besplatni newsletter koji šaljemo putem e-pošte i budite informirani o svim aktivnostima
Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu
(u daljnjem tekstu FOI)!

FOI će se koristiti podacima koje upištete isključivo u svrhu slanja ovog newslettera.

Osobni podaci prikupljeni temeljem ove privole bit će pohranjeni i obrađivani isključivo u svrhu Vaše informiranosti o aktivnostima FOI-ja i isključivo u razdoblju do povlačenja privole. U podnožju svake poruke nalazit će se i poveznica za odjavu s liste. Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati slanjem poruke na adresu sluzbenik-za-zastitu-podataka@foi.hr.

Svaki ispitanik ima pravo u svakom trenutku od voditelja obrade zatražiti pristup svojim osobnim podacima, njihov ispravak, brisanje ili ograničavanje njihove obrade kao i pravo na prigovor vezan uz obradu te pravo na prenosivost podataka.

Navedena prava ostvaruju se podnošenjem zahtjeva na e-mail adresu Službenika za zaštitu osobnih podataka Fakulteta organizacije i informatike ili osobnom predajom zahtjeva u prostorijama Fakulteta.

Više informacija o našim praksama privatnosti potražite na našoj web stranici (https://www.foi.unizg.hr/hr/fakultet/zastita-op)  ili upitom na e-mail službenika za zaštitu podataka (sluzbenik-za-zastitu-podataka@foi.hr).
* označava obavezna
Email Marketing Powered by Mailchimp